Integrity School by Transparency International Nederland

Integriteit – wat is dat eigenlijk?

Integriteit is het juiste doen, ook als niemand kijkt.

Iemand die integer is, is eerlijk en oprecht en houdt er geen verborgen agenda op na.

Integriteit komt van binnenuit. Je bent niet integer omdat je er persoonlijk iets bij te winnen hebt: dat is eigenbelang. Integriteit gaat meer over normen en waarden dan over regels.

Omdat het lastig is precies te definiëren wat wel en niet integer is, is het soms ook lastig te bespreken. Toch geloven wij dat het enorm belangrijk is om met elkaar over integriteit te praten, zodat je erover hebt nagedacht wanneer je voor ethische afwegingen komt te staan.

Integriteit is een persoonlijke eigenschap, maar mensen bepalen samen ook het karakter van scholen, bedrijven, het bestuur van het land en van een samenleving als geheel. Staat een land, bedrijf of overheidsinstelling wel of niet te boek als integer? Daarbij geldt dat één rotte appel een enorme schade kan toebrengen.

Voor een individu is integriteit vooral een kwestie van geweten en karakter, voor bedrijven en andere instellingen is het ook een kwestie van organiseren. Is er een open cultuur waarin medewerkers zich veilig voelen om misstanden te melden en elkaar aan te spreken? Geeft de leiding het goede voorbeeld?

Soms is het niet voor iedereen helemaal duidelijk wat onder integer handelen wordt verstaan. Bijvoorbeeld: is het in een bepaalde situatie wel integer om een relatiegeschenk aan te nemen, of een relatie aan te gaan met iemand in een bepaalde functie binnen dezelfde organisatie? In dat soort gevallen kan een gedragscode uitkomst bieden. Het kan ook heel nuttig zijn als er een vertrouwenspersoon aanwezig is, bijvoorbeeld als je niet zeker weet of het gedrag van een collega wel of niet normoverschrijdend is of hoe je daar het beste op kunt reageren.

Gewoon, uit zelfrespect. Maar ook omdat een land waarin mensen elkaar kunnen vertrouwen een fijner land is.