Integrity School by Transparency International Nederland

Alles wat je weten wilt over de Integrity School van Transparency International Nederland

De Integrity School is een project van Transparency International Nederland en heeft tot doel integriteit in de hele samenleving te bevorderen en zo corruptie en machtsmisbruik te voorkomen.

Transparency International is een internationale non-gouvernementele organisatie, opgericht in 1993, die zich richt op het bestrijden van corruptie en het bevorderen van cultuur van integriteit. De organisatie bestaat uit meer dan 100 nationale afdelingen over de hele wereld en Transparency International Nederland is er daar één van.

De missie van Transparency International is het tegengaan van corruptie door het bevorderen van transparantie, integriteit en afrekenbaarheid op alle niveaus en in alle sectoren van de samenleving. Traditioneel doet wij dit via onderzoek, waarbij wij processen blootleggen die corruptie in de hand werken en via advocacy, wat inhoudt dat wij in de politiek en in de publieke opinie steun proberen te vergroten voor het invoeren en handhaven van maatregelen die transparantie, integriteit en het afleggen van verantwoording bevorderen.

De Integrity School komt voort uit de overtuiging dat goede regels en handhaving belangrijk zijn als noodrem, maar dat regels nooit een vervanging kunnen zijn voor een cultuur van integriteit. In een ideale wereld hebben we geen rechters of handhavers nodig om integer te handelen; daadwerkelijk integriteit komt voort uit de wens het juiste te doen, uit zelfrespect en uit respect voor de elkaar, niet uit de wens om sancties te voorkomen. Het is onze overtuiging dat een cultuur van integriteit een cruciale component is van elke poging tot duurzame corruptiebestrijding.

Om een cultuur van integriteit te bevorderen, doet de Integrity School het volgende:


Integriteitsambassadeurs

Elke dag spannen veel Nederlanders zich in om ons land een beetje beter te maken en één manier waarop ze dat doen is door het bespreekbaar maken van lastige onderwerpen als integriteit. Dat kan op school zijn, op de werkvloer, of waar dan ook. Bij de Integrity School zien wij het als deel van onze missie om hen te ondersteunen, onder meer door het aanbieden van materialen zoals kant-en-klare lessen en workshops-ideeën en door het aanbieden van trainingen aan onze ambassadeurs.

Wanneer jij je aanmeldt als ambassadeur van de Integrity School, dan krijg je kosteloos toegang tot een groot aantal van onze trainingen en materialen. Je krijgt de mogelijkheid mee te denken met de Integrity School en om ervaringen uit te wisselen met andere integriteitsambassadeurs. Ook krijg je regelmatig een uitnodiging voor een in-person of digitale training. Nadat je zelf een training hebt gevolgd, krijg je bij geselecteerde cursussen de optie materialen te downloaden om zelf een training te verzorgen in je eigen omgeving of organisatie.

Integriteitsdonateurs

De Integrity School van Transparency International Nederland, een verening met ANBI-status, werkt zonder winstoogmerk. Onze initiële financiering is afkomstig van het Gieskes-Strijbis Fonds. Daarnaast behalen wij middelen uit ons aanbod van betaalde, op maat gemaakte trainingen waarmee wij onze overige activiteiten kunnen financieren. Tot slot staat het iedereen vrij een donatie te doen aan de Integrity School om ons te helpen onze activiteiten op te schalen en te verbeteren, zodat wij nog meer mensen kunnen bereiken met onze boodschap over verantwoordelijkheid en integriteit. Neem contact op als u een donatie wilt doen.