Integrity School by Transparency International Nederland

Welkom bij de Integrity School van
Transparency International Nederland

Een Nederland waarin mensen het juiste doen, ook als niemand kijkt. Gewoon, uit zelfrespect – en omdat een land waarin mensen elkaar kunnen vertrouwen een fijner land is.

De Integrity School van Transparency International Nederland heeft tot doel om iedereen in Nederland de bewustwording, kennis en technieken te bieden die nodig zijn om bij te dragen aan een integer Nederland, vrij van corruptie en machtsmisbruik.

Wij bieden trainingen aan op het gebied van integriteit, psychologische veiligheid, transparantie en anti-corruptie op alle niveaus, van basisschool tot directiekamer en van werkvloer tot Senaat. Wij geven zowel digitale als in-person trainingen. U kunt kiezen uit ons steeds groter wordende cursusaanbod of contact opnemen om te bespreken welke expertise wij kunnen leveren voor een op maat gemaakte training voor uw organisatie of bedrijf. Ook ondersteunen wij onze integriteitsambassadeurs in het hele land met tips, trainingen en materialen waarmee zij zelf trainingen kunnen geven in hun eigen omgeving.

Een effectief meldprogramma, guidelines voor werkgevers

Praktische handleiding voor een veilige werkvloer

Elk jaar staan we op 23 juni – World Whistleblowers Day – stil bij de cruciale rol die klokkenluiders spelen in de strijd voor een rechtvaardigere wereld. In het kader van de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders publiceert de Integrity School by Transparency International Nederland vandaag de werkgeversguidelines voor de implementatie van een effectief meldprogramma. Het eerste exemplaar van de guidelines werd in ontvangst genomen door de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke Bruins Slot, tijdens de Veermanlezing georganiseerd door het Huis voor Klokkenluiders.


Download de Werkgeverguidelines

 

Onze trainingen

De Integrity School by Transparency International Nederland heeft haar deuren op 1 maart 2023 geopend en het aantal trainingen breidt zich snel uit. Hieronder vind je een overzicht van de trainingen die op dit moment of binnenkort beschikbaar zijn. Klik op Details voor meer informatie over de training en hoe je deze kunt volgen of aanvragen.

Integriteit als competitive advantage

Doelgroep raden van commissarissen, raden van bestuur, managers en leidinggevenden in private sector

Beschikbaarheid In-person, digitaal en maatwerk

Een cultuur van integriteit in uw bedrijf of organisatie helpt schandalen te voorkomen. Maar het kan ook echt positief bijdragen aan het onderling vertrouwen en daarmee aan de productiviteit, de creativiteit en de retentie van uw werknemers, en kan zelfs een aanbeveling zijn om met uw bedrijf zaken te doen. Deze module zoomt in op het compliance- en Integriteitsbeleid en gaat van regels naar principes, van principes naar gedrag en van gedrag naar cultuur. Regelmatige evaluatie van uw compliance- en integriteitsbeleid is noodzakelijk en is derhalve ook onderdeel van deze trainingsmodule.

Klaar voor de klokkenluiders

DoelgroepRaden van Bestuur, Raden van Commissarissen, werkgevers in de publieke en private sector

Beschikbaarheid Live, digitaal en maatwerk

De nieuwe Wet bescherming klokkenluiderswet heeft de bescherming van melders van misstanden veel sterker gemaakt, onder meer door aangescherpte eisen voor organisaties en bedrijven die met meldingen te maken krijgen. Wat zijn de verplichtingen en hoe kun je je het beste voorbereiden op veranderingen? Deze cursus vertelt je alles wat je moet weten over de nieuwe klokkenluiderswet, maar is ook bedoeld voor wie deze nieuwe wet ziet als aanleiding om het gesprek over een veilige werkcultuur verder te brengen.

Misstanden melden, hoe doe je dat?

Binnenkort

Doelgroep Iedereen die overweegt een ernstige misstand te melden

Beschikbaarheid Digitaal

Je zit al een tijdje met een knoop in je maag omdat je weet dat iets niet deugt en je er iets aan wilt doen, maar hoe pak je dat aan? Zijn er nog andere mogelijkheden, behalve klokkenluider worden? Hoe weeg je de opties om het wel of niet te doen? Als je ervoor gaat, welke bescherming geniet je dan onder de nieuwe klokkenluiderswet? Hoe maak je de kans zo klein mogelijk op beschadiging van jezelf en anderen?

Politieke integriteit I - Vanzelfsprekend maar toch lastig

Doelgroep Lokale, provinciale, nationale en Europese politici en partijbestuurders

Beschikbaarheid Maatwerk

Nergens is integriteit zo belangrijk als in de politiek: politici zijn de dragers van ons democratisch systeem en moeten boven elke verdenking zijn verheven. Wie zich toch opeens, al dan niet door eigen toedoen, in een grijs gebied bevindt, zal snel merken dat nuances weinig gewicht in de schaal leggen in de beeldvorming. Hoe kun je dit soort situaties voorkomen en hoe ga je ermee om als het toch misgaat ? Hoe kun je transparantie organiseren zonder onnodige politieke risico’s? Hoe herken je belangenconflicten? Hoe houd je jezelf en je collega’s scherp, zodat de media dat niet hoeven doen?

Politieke integriteit II - Perceptie van belangenconflicten

Doelgroep Lokale, provinciale, nationale en Europese politici en partijbestuurders

Beschikbaarheid Maatwerk

In deze follow-up cursus van Politieke integriteit I, vanzelfsprekend maar toch lastig gaan we dieper in op één van de meest voorkomende integriteitskwesties waar politici, zeker op lokaal en provinciaal niveau, mee te maken krijgen: belangenconflicten of de perceptie daarvan.

Psychologische veiligheid op de werkvloer

Binnenkort

DoelgroepRaden van Bestuur, Raden van Commissarissen, managers en leidinggevenden in private en publieke sector

Beschikbaarheid Live, digitaal en maatwerk

Inclusieve werkgevers koesteren een cultuur waarin werknemers zich veilig voelen en zich durven uitspreken als er toch iets misgaat. Maar hoe weet je als leidinggevende eigenlijk of dat in jouw organisatie het geval is?

In deze expert-gedreven training kijken we naar de tekenen van sociale onveiligheid in met name de werkplek en tonen we praktische maatregelen die bijdragen aan een open cultuur waarin gevoelens en lastige situaties bespreekbaar zijn. We verkennen waarom het voor leidinggevenden vaak zo lastig is om signalen van onveiligheid te herkennen, wat daar de desastreuze gevolgen van kunnen zijn en hoe je dat kunt voorkomen.

Crisis: scherven plakken na een integriteitsschandaal

Binnenkort

Doelgroep Managers en leidinggevenden in private en publieke sector

Beschikbaarheid Live, digitaal en maatwerk

Er zijn gebeurtenissen die het leven verdelen in de tijd vóór, en de tijd na. Een integriteitsschandaal of beschuldiging is voor bedrijven, organisaties en de mensen die er werken vaak zo’n waterscheiding. Crises kunnen diepe wonden slaan in organisaties en trauma’s achterlaten bij de mensen die er direct, maar ook indirect, door worden getroffen. Een goede voorbereiding kan veel schade voorkomen: door problemen op tijd te signaleren en een crisis voor te zijn, maar of door de crisis en/of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken.

Leiderschap: toon aan de top

Doelgroep Raden van commissarissen, raden van bestuur, iedereen in een leidinggevende positie

Beschikbaarheid Live, digitaal en maatwerk

Het is vaak onderzocht en bewezen: het voorbeeld dat de leiding stelt is de belangrijkste factor die de integriteitscultuur van een bedrijf of organisatie als geheel beïnvloed. Tegelijkertijd onderschatten leidinggevenden structureel hoe kleine gedragingen en opmerkingen enorme gevolgen kunnen hebben. Deze training probeert iedereen in een leidinggevende positie bewust te maken van veel voorkomende blinde vlekken die vaak grote valkuilen maar ook interessante kansen voor een positieve verandering bevatten.

Transparantie over de Integrity School

De Integrity School is een project van Transparency International Nederland. De Integrity School doet haar werk ten dele dankzij vrijwilligers die hun kennis en kunde met liefde delen om het doel van een integer en corruptievrij Nederland dichterbij te brengen. Daarnaast worden wij gefinancierd door afnemers van onze trainingen tegen vergoeding en door onze integriteitsdonateurs. De eerste donateur van de Intergrity School by Transparency International Nederland is het Gieskes- Strijbis Fonds. De Integrity School wordt geleid door de directeur van Transparency International Nederland, op dit moment is dat Mr. L.W.S.A.L.B. van der Laan (Lousewies).

Portretfoto Lousewies van der Laan
Lousewies van der Laan